Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

Szkolenia BHP a koronawirus – o czym trzeba pamiętać?

  /  Bez kategorii   /  Szkolenia BHP a koronawirus – o czym trzeba pamiętać?

Szkolenia BHP a koronawirus – o czym trzeba pamiętać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoich pracowników. Do obowiązków pracodawcy zaliczają się również szkolenia BHP pracowników. Jak zadbać o nie w okresie pandemii koronawirusa?

 

Zmiany w szkoleniach BHP

Wprowadzona w związku z pandemią Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zmiany w szkoleniach BHP.

 

Zmiany wprowadzone przez ustawę dotyczą szkoleń wstępnych BHP, czyli szkoleń, które prowadzone są przed rozpoczęciem pracy przez pracownika na danym stanowisku.

 

Koronawirus a szkolenia wstępne BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników (i innych wymaganych osób) przed dopuszczeniem ich do pracy na dane stanowisko. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie wstępne BHP.

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii możliwe jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez internet.

 

Szkolenia wstępne BHP online nie dotyczą jednak instruktażu stanowiskowego dla:

 • Pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • Pracowników na stanowiskach, na których są oni wystawieni na czynniki niebezpieczne,
 • Pracowników, którzy są przenoszeni na stanowisko robotnicze albo na stanowisko, gdzie występują czynniki niebezpieczne,
 • Uczniów w trakcie praktyk nauki zawodów lub studentów podczas praktyk studenckich.

 

Koronawirus a terminy szkoleń okresowych BHP

Wspomniana ustawa wprowadza również zmiany w zakresie terminów szkoleń okresowych BHP, które prowadzone są u pracowników już zatrudnionych w zakładzie pracy, aby zaktualizować i ugruntować ich wiedzę w zakresie BHP.

 

Zmiana terminu szkolenia okresowego pracowników jest możliwa wtedy, gdy:

 • Przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • Przypada w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Termin szkolenia okresowego BHP jest w tym przypadku przekładany w czasie do 60 dni, licząc od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższe przepisy nie odnoszą się do szkoleń, które miały odbyć się przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Koronawirus a forma szkolenia BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje możliwość prowadzenia szkoleń okresowych BHP jako samokształcenie kierowane, czyli z wykorzystaniem materiałów przekazanych do uczestnika szkolenia, na przykład przez internet.

 

Korzyści z cyfrowych szkoleń BHP

Adaptacja cyfrowych narzędzi do przeprowadzania szkoleń BHP, takich jak COVID 19 szkolenia, umożliwiła pracodawcom nie tylko przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ale również zwiększenie elastyczności w planowaniu i realizacji tych ważnych edukacji. Dodatkowo, szkolenia COVID 19 BHP online redukują koszty związane z organizacją tradycyjnych kursów, eliminując potrzebę wynajmu przestrzeni czy dojazdów uczestników. Są one również łatwiejsze w skalowaniu, co pozwala na szkolenie większej liczby pracowników w tym samym czasie, co jest szczególnie ważne dla dużych organizacji.

 

Wyjątek dotyczący samokształcenia kierowanego dotyczy szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych. Nie oznacza to jednak, że szkolenie nie może być zorganizowane zdalnie z udziałem osoby szkolącej pracowników.

 

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze szkolenia prowadzonego przez internet, za pomocą odpowiednich platform e-learningowych albo też z użyciem komunikatorów internetowych, gdy uczestnicy szkolenia mogą na żywo uczestniczyć w szkoleniu. Taka forma nauki pozwala im na uzyskanie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 

Gdy szkolenie ma odbywać się osobiście, wówczas konieczne jest jego zorganizowanie z zachowaniem zasad higieny, aby w ten sposób nie dopuścić do powstania ryzyka przenoszenia się drobnoustrojów między uczestnikami.

 

Należy wtedy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, a dokładnie:

 • Zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia,
 • Stosowanie środków dezynfekujących,
 • Noszenie przez uczestników szkolenia maseczek ochronnych,
 • Regularne wentylowanie pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia,
 • Stosowanie innych rozwiązań poprawiających higienę, na przykład lamp UV z funkcją wentylacji.

 

Odpowiedzialność za brak szkoleń BHP

Pracodawca, który zgodnie z przepisami nie zorganizuje szkoleń BHP pracowników albo zorganizuje je w sposób nieprawidłowy, narażony jest na odpowiedzialność wykroczeniową.

Za brak przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca naraża się na nałożenie kary grzywny wynoszącej od 1 000 zł do 30 000 zł.

Przyszłość i efektywność zdalnych szkoleń BHP

Stosowanie nowych metod szkoleniowych, takich jak COVID-19 szkolenia, jest nie tylko odpowiedzią na obecne wyzwania, ale także krokiem w kierunku przyszłości edukacji BHP. Wdrożenie tych innowacji pozwala na utrzymanie ciągłości pracy i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pracowników, zarówno w aspektach fizycznych, jak i zdrowotnych, co jest kluczowe w dobie pandemii COVID-19.

Leave a comment