Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

Image Alt

Obsługa PPOŻ

Obsługa PPOŻ

Przygotujemy profesjonalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dostosowaną do obiektu i jego przeznaczenia, wraz z planami ewakuacji dla większości obiektów i kondygnacji.

Pomożemy w doborze i umiejscowieniu oraz wyposażymy Państwa firmę w niezbędny sprzęt taki jak: znaki bezpieczeństwa, podręczny sprzęt gaśniczy czy urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy.

Organizacja szkoleń ppoż. w formie szkolenia standardowego jak i prowadzonego przez Internet przy wykorzystaniu platformy e-learningowej, oraz szkolenia z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu obiektów oraz ich dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i sporządzenie stosownych raportów.

Przeprowadzamy przeglądy konserwacyjne wszystkich typów gaśnic i agregatów gaśniczych, a także przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży hydrantowych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie P.POŻ?

Skontaktuj się z nami

  [wpgdprc "Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę."]

  Kompleksowa obsługa PPOŻ w firmie co to jest? 

  Kompleksowa obsługa PPOŻ w firmie polega na ochronie życia, zdrowia, mienia, jak również środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem miejscowym. Obejmuje ona wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił oraz środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych. Gdy natomiast dojdzie do pożaru lub innego zdarzenia, wówczas obsługa przeciwpożarowa firm ma na celu przede wszystkim minimalizację powstałych szkód. 

  Co zawiera kompleksowa obsługa przeciwpożarowa? 

  Kompleksowa obsługa przeciwpożarowa obejmuje przede wszystkim szkolenia w zakresie ochrony PPOŻ, podejmujące następujące zagadnienia:  

  • ewakuacja ludzi i mienia, 
  • organizacja ochrony przeciwpożarowej, 
  • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie, 
  • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru, 
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • czynniki niebezpieczne w pracy i zagrożenia pożarowe obiektu. 

  Ponadto kompleksowa obsługa przeciwpożarowa to także doradztwo z zakresu ochrony PPOŻ, jak również przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz cykliczne przeglądy instalacji PPOŻ, środków gaśniczych i dróg ewakuacyjnych. W ramach tej usługi nasza firma dba także o kompleksowe wyposażanie obiektów w sprzęt gaśniczy i oznakowanie, przeprowadza audyt oraz kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej, jak również sporządza Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. 

  Obsługa PPOŻ Warszawa współpraca z wykwalifikowanym zespołem

  Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę PPOŻ oraz obsługę BHP dla firm z Warszawy i okolic. Są to działania realizowane na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Nasz wykwalifikowany zespół zadba o to, aby dostosować usługi z zakresu obsługi PPOŻ do indywidualnych potrzeb Twojej firmy, w tym do specyfiki miejsca oraz charakteru pracy. Przygotujemy Twoich pracowników do sytuacji niebezpiecznych oraz zagrażających życiu. Wskażemy, jak postępować w przypadku pożarów oraz w jaki sposób skutecznie przeprowadzić ewakuację.  

  Ochrona przeciwpożarowa a szkolenie PPOŻ

  Skuteczna ochrona przeciwpożarowa nie byłaby możliwa bez odpowiednich szkoleń PPOŻ, a także szkoleń BHP. Nasi specjaliści podczas szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ i szkoleń okresowych BHP prezentują profesjonalną profilaktykę przeciwpożarową, a także wskazują praktyczne sposoby zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji. 

  Pamiętaj, że prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem może do minimum ograniczyć straty materialne, a przede wszystkim uratować zdrowie i życie, stąd też tak ważną rolę odgrywają szkolenia przeciwpożarowe w firmach. 

  Mogę Cię również zainteresować: szkolenia wstępne BHP!