Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

BHP w transporcie drogowym – bezpieczeństwo kierowcy transportu drogowego

  /  Przepisy BHP   /  BHP w transporcie drogowym – bezpieczeństwo kierowcy transportu drogowego

BHP w transporcie drogowym – bezpieczeństwo kierowcy transportu drogowego

BHP w transporcie drogowym jest niezwykle ważne. Osoba pracująca jako zawodowy kierowca musi posiadać nie tylko odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, lecz również musi pamiętać o odpowiednich zasadach BHP oraz innych przepisach dotyczących pracy w zawodzie kierowcy. Oto najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy kierowcy transportu drogowego!

 

Wymagania kwalifikacyjne do pracy jako kierowca zawodowy

Kierowca, który chciałby pracować jako kierowca zawodowy transportu drogowego, musi posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy, zależnie od tego, jakim samochodem ma kierować.

Dodatkowo kierowca ten musi odbyć specjalny kurs kwalifikacyjny. Kursy te dostępne są w dwóch wariantach – dla przewozu rzeczy oraz dla przewozu osób. Zależnie od tego, w jakim zawodzie będzie chciał pracować kierowca, musi wybrać dla siebie odpowiedni kurs kwalifikacyjny.

BHP kierowcy zawodowego – Kwalifikacja wstępna

Pierwszym krokiem jest wzięcie udziału w kursie określanym jako kwalifikacja wstępna. BHP w transporcie drogowym wymaga, że kierowca musi ukończyć ten kurs, zanim podejmie pracę zawodową. Kwalifikacja wstępna jest kursem, który włącza teorię pracy w zawodzie kierowcy oraz praktykę, między innymi w ramach jazdy po torze i z użyciem symulatora. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej kierowca otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które ważne jest przez okres 5 lat. Musi on zatem pamiętać o korzystaniu z kursów okresowych, przypominających.

Szkolenie BHP kierowcy – Kurs okresowy

Kursy okresowe prezentują wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów w zakresie transportu. Jak wspomniano wcześniej, należy prowadzić je co 5 lat. Uwaga! Koszty kursów mogą być pokryte przez pracodawcę, jednak nie musi on ich opłacać.

Badania lekarskie dla kierowcy transportu drogowego

BHP w transporcie drogowym

Wraz z kursem kwalifikacyjnym kierowca, który chciałby pracować w transporcie drogowym, musi wziąć udział w odpowiednich badaniach lekarskich.

W przypadku kierowców zawodowych badania lekarskie obejmują dodatkowo badania psychologiczne.

Czas ważności badań lekarskich kierowcy zawodowego to 5 lat. W określonych przypadkach lekarz wykonujący badania może skrócić czas ich obowiązywania. W przypadku kierowców po 50. roku życia badania lekarskie są ważne na 2,5 roku. Uwaga! Koszty badań lekarskich pokrywane są przez pracodawcę. Gdy pracownik zmienia pracę, nie musi wykonywać nowych badań lekarskich. W takiej sytuacji dotychczasowy pracodawca powinien przekazać mu zaświadczenie lekarskie.

Mogą Cię zainteresować: Szkolenia wstępne BHP lub Szkolenia okresowe BHP.

 

BHP w transporcie – charakter pracy kierowcy zawodowego

Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały, że charakter pracy kierowcy zawodowego traktowany był on jako stała podróż służbowa. Zmiany BHP w transporcie wprowadzone przez pakiet mobilności, który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, powoduje, że kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy nie będzie już traktowany jako osoba w podróży służbowej. Jednocześnie kierowcy, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie Polski, nadal mogą wykonywać swoje obowiązki jako podróż służbowa.

 

W przypadku kierowców pracujących w podróży służbowej rozpoczyna się ona w momencie rozpoczęcia trasy w celu wykonania zlecenia. Kierowca otrzymuje wówczas wynagrodzenie w postaci diety oraz zwrotu kosztów przejazdów, dojazdów komunikacją publiczną, noclegów oraz innych wydatków przez niego udokumentowanych.

Może Cię zainteresować: Obsługa PPOŻ

 

Zasady BHP w transporcie drogowym – czas pracy kierowcy zawodowego

W pracy kierowcy zawodowego bardzo są ważne zasady BHP w transporcie drogowym, szczególnie przestrzeganie czasu pracy oraz norm prowadzenia pojazdu.

Praca kierowcy rejestrowana jest za pomocą tachografu umieszczonego w pojeździe. Dodatkowo kierowca powinien odpowiednio rejestrować inne prowadzone przez siebie aktywności poza jazdą. Wynika to z faktu, że poza jazdą tachograf nie rejestruje, czy kierowca jest w pracy.

Kierowca musi wtedy przestrzegać również odpowiednich norm prowadzenia pojazdu, które wskazują na liczbę godzin, w których może on prowadzić pojazd.

Normy prowadzenia pojazdu przez kierowcę zawodowego:

  • Jazda ciągła – maksymalnie do 4,5 godziny, następnie konieczne jest odbycie 45-minutowej przerwy, ewentualnie przerwa może być dzielona na 15 minut i 30 minut.
  • Jazda dzienna – maksymalnie do 9 godzin, natomiast 2 razy w tygodniu maksymalnie do 10 godzin.
  • Jazda tygodniowa – maksymalnie do 56 godzin.
  • Jazda dwutygodniowa – maksymalnie do 90 godzin.

BHP w transporcie drogowym

Czasy odpoczynku dobowego i tygodniowego kierowcy zawodowego – dotyczy kierowców podlegających Rozporządzeniu 561/06:

  • Czas odpoczynku dobowego – czas regularny 11 godzin albo 3 + 9 godzin, czas skrócony 9 godzin lub maksymalnie 3 x między wygo dniowymi odpoczynkami.
  • Czas odpoczynku tygodniowego – czas regularny 45 godzin oraz czas skrócony 24 godziny.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, którzy nie podlegają Rozporządzeniu 561/06, wskazują, że kierowca powinien odpoczywać przez przynajmniej 11 godzin dobowo oraz 35 godzin tygodniowo.

Dla kierowców niepodlegających rozporządzeniu tygodniowy czas pracy to maksymalnie 60 godzin, a średniotygodniowy czas pracy dla okresu rozliczeniowego wynosi do 48 godzin.

Gdy praca prowadzona jest przez 4 godziny w okresie nocnym, czyli pomiędzy 24:00 a 7:00, wtedy czas pracy nie może być dłuższy od 10 godzin.

Przy wyliczaniu norm czasu pracy zalicza się do nich tylko czas pracy, a nie okresy dyżurów, na przykład jazdy jako drugi kierowca. Nie liczy się do nich również czasów przerw.

A może potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP dla Twojej Firmy?

 

BHP w transporcie drogowym a dyżury w pracy kierowcy zawodowego

W przypadku pracy kierowcy czasem pracy nie jest okres, w którym rozpoczyna on i kończy pracę. Rozliczenie prowadzone jest bowiem jako naprzemienne okresy pracy oraz okresy dyżurów.

BHP w transporcie drogowym wskazuje, że kierowca zawodowy może pełnić dyżury w następującej formie:

  • Jako drugi kierowca jadący z innym kierowcą w załodze,
  • Podczas przerw od prowadzenia samochodu,
  • W trakcie oczekiwania na załadunek albo rozładunek, gdy czas ten jest z góry znany.

Dyżury nie są traktowane jako czas pracy, ale muszą być one odpowiednio rozliczane z użyciem czasu wolnego lub świadczenia pieniężnego.

Również dyżury nie są zaliczane do norm czasu pracy.

 

Urlopy w pracy kierowcy zawodowego

Kierowcy zawodowemu przysługuje urlop w wymiarze 20 albo 26 dni.

Urlopy najczęściej udzielane są według planu przygotowanego przez pracodawcę lub ustalane z pracodawcą.

Sprawdź nasze Szkolenia BHP!

Leave a comment