Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

Bez kategorii

  /  Bez kategorii

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoich pracowników. Do obowiązków pracodawcy zaliczają się również szkolenia BHP pracowników. Jak zadbać o nie w okresie pandemii koronawirusa?   Zmiany w szkoleniach BHP Wprowadzona w związku z pandemią Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zagrożenie w pracy kucharza, zagrożenie w pracy kelnera oraz innych pracowników lokali gastronomicznych, pracownicy narażeni są na różne zagrożenia na swoich stanowiskach pracy. O czym należy pamiętać podczas urządzania lokalu? Jak zmniejszać występujące zagrożenia fizyczne w gastronomii? Jak uniknąć wypadków przy pracy w gastronomii?    Wymogi ogólne dla lokalu gastronomicznego Budynek lub pomieszczenia, w którym ma działać lokal gastronomiczny, muszą spełniać odpowiednie wymogi

Praca w zawodzie magazyniera wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Duże znaczenie dla BHP w magazynie mają odpowiednia organizacja stanowiska pracy oraz sposób wykonywania pracy przez pracownika. O czym warto pamiętać?   Praca i BHP w magazynie – podstawowe wymogi Podstawą bezpiecznej pracy w zawodzie magazyniera jest właściwe przygotowanie miejsca pracy. Pomieszczenie magazynowe Pomieszczenie, w którym zorganizowany jest magazyn, powinno cechować się odpowiednimi wymiarami,

Zgodnie z przepisami BHP pracodawcy mają obowiązek prowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Przedsiębiorca może zlecić ocenę zewnętrznej agencji BHP lub może przeprowadzić ją samodzielnie, gdy dobrze zna specyfikę pracy na danym stanowisku. Czym dokładnie jest ryzyko zawodowe na stanowisku pracy? W jaki sposób wykonać jego ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku?   Czym jest ryzyko zawodowe? Według przepisów BHP ryzykiem zawodowym jest

Stres jest być czynnikiem mobilizującym, lecz również może on powodować poważne zagrożenie dla pracowników, które przekłada się na ich efekty pracy, a także może powodować niebezpieczne skutki zdrowotne. Czym dokładnie jest stres? Jakie są jego przyczyny stresu w miejscu pracy? Jak zmniejszyć poziom stresu w związku z pracą i zapobiegać jego konsekwencjom? Czym jest stres? Stres to rodzaj napięcia psychicznego, w którym

Do wypadków przy pracy może dojść z winy pracownika, pracodawcy, ale również bez możliwości wskazania winnego. Niezależnie od przyczyny wypadku, pracodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia odpowiedniej procedury powypadkowej zgodnie z przepisami BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeksu pracy. Czym dokładnie jest wypadek przy pracy? Jak powinno wyglądać postępowanie powypadkowe? Odpowiadamy! Czym jest wypadek przy pracy? Wypadkiem przy pracy określa się

Na każdym stanowisku pracy pojawia się ryzyko zawodowe – dotyczy ono zarówno pracy biurowej, jak i tej fizycznej. Obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie skutkom ryzyka jak wypadki i choroby zawodowe pracowników. W tym celu przeprowadza się specjalną ocenę ryzyka zawodowego, by stworzyć optymalne do pracy warunki. Co to jest ryzyko zawodowe? Odpowiadamy! Ryzyko zawodowe – co to jest? Definicja Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia