Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

Szkolenie wstępne BHP – podstawy

  /  Przepisy BHP   /  Szkolenie wstępne BHP – podstawy

Szkolenie wstępne BHP – podstawy

Szkolenie wstępne BHP

Jak wiadomo przed rozpoczęciem pracy nowy pracownik musi przejść wstępne przeszkolenie w zakresie BHP, dostosowane do pracy, którą będzie wykonywał. Podczas szkolenia informujemy nowego pracownika o:

– występującym na stanowisku pracy ryzyku zawodowym związanym z pracą;

– środowisku pracy i czynnikach, które występują na powierzonym stanowisku;

– środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej przed zagrożeniami wywoływanymi przez czynniki środowiskowe;

– regulaminie zakładu pracy oraz o instrukcjach obowiązujących na danym stanowisku pracy;

– o bezpiecznych sposobach wykonywania obowiązków;

– o zasadach postępowania w razie wypadku oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy;

– o zasadach i procedurach obowiązujących w sytuacji awaryjnej.

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zamów je u nas: Szkolenie wstępne BHP

Dla kogi i jak?

Szkolenie zawsze przeprowadzane jest na koszt pracodawcy i powinno odbywać się w godzinach pracy. Jeżeli szkolenie odbywa się po godzinach pracy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie lub możliwość odbioru godzin. Szkolenie wstępne odbywa się przed rozpoczęciem pracy i powinno odbyć się w pierwszym dniu pracy. Długość szkolenia uzależniona jest od programu szkolenia, stanowiska na którym ma pracować przyszły pracownik oraz doświadczenia pracownika.

W przypadku pracownika podejmującego pracę na tym samym stanowisku, u tego samego pracodawcy na podstawie nowej umowy o pracę, szkolenie wstępne nie jest wymagane. Warunkiem jest ciągłość zatrudnienia bez ani jednego dnia przerwy. Gdy pracownik rozpoczyna pracę na takim samym stanowisku, lecz u nowego pracodawcy musimy ponownie przeszkolić takiego pracownika.

Dopóki pracownik nie przejdzie szkolenia nie może przystąpić do wykonywania pracy. Jeśli odmówi udziału w szkoleniu pierwszy dzień w nowej pracy może okazać się ostatnim. Szkolenie wstępne z zakresu BHP jest prowadzone w formie instruktażu, w oparciu o ramowy program, który znajdziemy w rozporządzeniu składa się ono z: szkolenia wstępnego ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

 

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny muszą przejść wszyscy nowi pracownicy, łącznie z studentami na praktykach czy uczniami szkół zawodowych zatrudnionymi w celu przyuczenia zawodowego. Przeprowadza go pracodawca, firma prowadząca takie szkolenia, pracownik służby BHP lub osoba wykonująca zadania tej służby, która posiada odpowiedni zasób umiejętności i wiedzy oraz przygotowanie pedagogiczne.

W instruktażu ogólnym powinny się znaleźć podstawowe przepisy BHP zawarte w kodeksie pracy i regulaminie pracy oraz przepisy i zasady postępowania w danym zakładzie pracy. Zasady postępowania podczas zagrożeń oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy BHP przechodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których występuje narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia.

Kto może?

Instruktaż może przeprowadzić pracodawca albo wyznaczona przez niego osoba. Najlepiej jeżeli jest to bezpośredni przełożony szkolonego pracownika, pod warunkiem, że dana osoba posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz została wcześniej zapoznana z metodami prowadzenia instruktażu.

Przeprowadzający instruktaż powinien dostosować czas szkolenia do danego pracownika, jego przygotowania zawodowego, rodzaju i stażu pracy oraz zagrożeń, z którymi pracownik spotka się na danym stanowisku pracy. Pracownik, który wykonuje swoją pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzany zgodnie z programem instruktażu stworzonym w oparciu o program ramowy z rozporządzenia.